Powrót

Szkolenia / sprzedaż

ProMora Polska jako wyłączny przedstawiciel RJ Laser GmbH na terenie Polski prowadzi szkolenia z zakresu zastosowań i obsługi urządzeń laserowych oraz seminaria z laseroterapii i laseropunktury.

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i obsługi oprogramowania są dla Klientów ProMora Polska bezpłatne.

ProMora Polska oferuje dla swoich Klientów atrakcyjne finansowanie:

  • leasing finansowy,

  • leasing operacyjny,

  • dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych, rehabilitacyjnych – pożyczkę medyczną.

Partnerem finansowym ProMora Polska jest BZ WBK Leasing S.A.