Powrót

Zastosowania kliniczne

zabieg_laseroterapii_u_koniazabiegi_laseroterapii_koniaiszymterapia_laserowa_konia_laseroterapiazabieg_laseropunktury_wektor_900zabieg_terapii_laserowej_konialaseroterapia_koniaporto_laseropunktura

Konie – podobnie jak małe zwierzęta – ze spokojem poddają się zabiegom laseroterapii; nie okazują lęku ani agresji – nie jest konieczne krępowanie konia czy krótki uwiąz. Często podczas zabiegu laseroterapii konie wpadają w krótką drzemkę.

drzemka podczas laseropunkturypodczas_laseroterapii

 Naświetlanie grzbietu i kopyta za pomocą sondy 150 W/ 906 nm:

laseroterapia_sonda_150_Wmiejscowa laseroterapia koniakopyto laseropunktura_grzbietu_konia

lubię to

 

Zastosowania kliniczne LLLT w leczeniu koni

Zabiegi przeciwbólowe

Po zabiegu LLLT następuje

 • normalizowanie potencjałów błon komórkowych neuronów, które w stanie zapalnym są nadwrażliwe na działanie bodźców;

 • zmniejszenie transmisji bólu poprzez obniżenie przewodnictwa czuciowego na poziomie komórek nerwowych;

 • ograniczeniu transmisji bólu sprzyja normalizacja funkcji pompy protonowej w neuronach;

 • zwiększa się poziom bradykininy odpowiedzialnej za blokowanie przenoszenia impulsów do ośrodków czuciowych kory mózgu;

 • wzrost wydzielania endorfin (w płynie mózgowo–rdzeniowym) oraz histaminy i serotoniny

LLLT – przyspieszone gojenie ran (pourazowe, pooperacyjne, owrzodzenia, oparzenia)

 • aktywizacja procesów prowadzących do normalizacji funkcji komórki

 • przyspieszenie metabolizmu i replikacji komórek nabłonkowych i fibroblastów

 • zwiększenie produkcji kolagenu, co klinicznie odpowiada lepszemu gojeniu ran

Urazy oczu

 uraz_oka_01uraz_oka_02

Gojenie ran – efekty LLLT

 gojenie_ran_01 gojenie_ran_02

sciegnosciegno_01

Schorzenia ortopedyczne i dolegliwości mięśniowo-szkieletowe

 • Schorzenia grzbietu

 • Ochwat

 • Zapalenie stawów

 • Kontuzje – urazy mięśni, uszkodzenie więzadeł, zapalenie ścięgien, naciągnięcie ścięgien, naderwania ścięgien/ mięśni

 • Kulawizna – zmiany urazowe i zwyrodnieniowe stawu kolanowego

 • Złamania – opóźniony zrost lub brak zrostu

 • Dysplazja

 • Dyskopatia

Kontrola bólu w zapaleniu kostno-stawowym

Faza wstępna: najkorzystniej jest przeprowadzać zabieg LLLT codziennie lub co drugi dzień aż do uzyskania poprawy

Faza przejściowa: od momentu uzyskania poprawy należy stopniowo zmniejszać częstotliwość zabiegów

Faza podtrzymywania uzyskanego efektu: co 3-4 tygodnie

Częstotliwość zabiegów i długość tej fazy ustala się bazując również na obserwacjach właściciela.

Zimą należy +/- zwiększyć częstotliwość zabiegów LLLT

 

Inne wskazaniach_skorne

 • Porażenia
 • Osteochondroza

 • Dystorsje

 • Stłuczenia

 • choroby_kopytArtroza

 • Stany ropne

 • Trudno gojące się rany i rany pooperacyjne

 • Rekonwalescencja po operacji

 • Wspomagająco w chorobach wątroby, płuc, nerek, serca

 • Wspomagająco przy rozrodzie

 • Cysty zębowe; stany ropne zatok szczękowych

 • Wszelkie stany zapalnehorse-laserpen

 • Zerwania, złamania, chondromalacja, regeneracja tkanki kostnej, przyspieszenie tworzenia kostniny, uszkodzenia tkanki chrzęstnej, urazy

 • Ścięgna – zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie ścięgna

 • Mięśnie – napięcia, krwiaki, obrzęki, miogeloza, kurcze

 • Nerwy – porażenia, niedowłady, uszkodzenia nerwów, parestezja, neuralgie, nerwobóle

 • Stany bólowe

 

LLLT w leczeniu chorób błon śluzowych i immunomodulacja

Choroby błony śluzowej jamy ustnej mają uwarunkowania zarówno miejscowe jak i ogólnoustrojowe. Są nierzadko pierwszym sygnałem toczącego się w organizmie procesu patologicznego i często wiążą się z zaburzeniami ogólnych mechanizmów immunologicznych. Leczenie zmian miejscowych powinno więc przebiegać zawsze równolegle z poszukiwaniem i eliminowaniem przyczyn ogólnych.

Odpowiednio dobrana i skierowana wiązka światła lasera może wspomagać integracyjną sprawność układu odpornościowego. Pod wpływem LLLT następuje aktywacja limfocytów T supresorowych, które hamują produkcję przeciwciał przez limfocyty B. Mniejsza ilość przeciwciał przekłada się na mniejszą produkcję histamin i cytokin prozapalnych, co ogranicza odpowiedź zapalną.

Efekt przeciwzapalny po biostymulacji laserowej powstaje też dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, a czynnościowe zwiększenie ich średnicy sprzyja poprawie mikrokrążenia, wskutek czego następuje szybsza eliminacja obrzęków. 


Leczenie pooperacyjne obrzęków
.

Efekty zastosowania terapii laserowej LLLT w leczeniu pooperacyjnym:

 • zmniejszenie obrzękuhorse-focus

 • przyspieszenie gojenia ran

 • lepsze gojenie ran

 • zmniejszenie dolegliwości bólowych

 • szybsze wchłanianie krwiaka

 • zwiększenie odsetka wyleczeń

 

Anatomiczna i histologiczna charakterystyka punktu akupunkturowego – przykład konia

zastos_klinicz_019zastos_klinicz_020

 Za: AN. VET. (MURCIA) 20: 87-94 (2004). ACUPOINT RENZHONG (JENCHUNG GV-26) IN THE HORSE. ZILBERSCHTEIN,J., et al. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu de Murcia. Campus de Espinardo. Murcia (30071). España.

Parametry zabiegu

Ilość fotonów wnikających w tkankę stanowi funkcję długości fali (nm), mocy lasera (mW-W) i czasu naświetlania.

Parametry terapeutyczne zależne są od:

 • wieku zwierzęcia i jego gabarytów

  horse-meridian-therapy

 • głębokości tkanek docelowych i stanu ich uszkodzenia

 • koloru skóry.

 • jego kondycji i przebiegu choroby

Zabiegi powierzchniowe:

rany lub zabiegi pooperacyjne –

niska dawka energii przy niedużej mocy i krótkim czasie naświetlania;

gabaryty zwierzęcia nie są tu rozstrzygającym czynnikiem co do wyboru wielkości dawki

Tkanki położone głęboko i zabiegi mięśniowo-szkieletowe – istotne są tu gabaryty zwierzęcia.

ZASTOSOWANIA KLINICZNE LLLT – BADANIA KLINICZNE

COMPARISON OF PRE- AND POST-TREATMENT PAIN SCORES OF TWENTY ONE HORSES WITH LAMINITIS TREATED WITH ACUPOINT AND TOPICAL LOW LEVEL IMPULSE LASER THERAPY – DR UWE PETERMANN (ARTYKUŁ W PDF – KLIKNIJ)

W badaniu wzięło udział 21 koni z zapaleniem tworzywa kopytowego, które zostały skierowane do autora (dr Uwe Petermann) w celu wykonania laseroterapii. Zwierzęta zostały poddane zarówno akupunkturze laserowej jak i miejscowej terapii laserem impulsowym w celu poprawy mikrokrążenia i demarkacji procesu zapalnego w kopycie. Każdy z koni został zbadany klinicznie i poddany ocenie bólu, za pomocą wcześniej ustalonej skali, zarówno przed jak i po serii zabiegów LLLT. 

Celem terapii była eliminacja zaburzeń metabolicznych wątroby oraz nerki, redukcja miejscowego uwalniania histaminy, zmniejszenie stanu zapalnego, obrzęku i bólu oraz poprawa mikrokrążenia krwi. Punkty akupunkturowe stymulowane za pomocą LLLT, zostały wybrane na podstawie ich właściwości, które umożliwiają zarówno leczenie choroby podstawowej, będącej przyczyną ochwatu, jak i przeciwdziałanie objawom klinicznym tej choroby i przywrócenie pełnej sprawności zwierzęcia.

Leczenie zarówno ostrej jak i przewlekłej formy ochwatu za pomocą LLLT może znacząco zmniejszać objawy bólowe, co zostało udowodnione za pomocą statystycznej analizy wyników i porównania oceny bólowej u koni przed i po serii zabiegów laseroterapii. Kulawizna i wzmożone pulsowanie tętnic palcowych zostało zniesione u 18/21 koni i znacznie zmniejszone u pozostałych 3 osobników po terapii LLLT. Liczba i częstotliwość sesji terapeutycznych różniły się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, co w przypadku naturalnych chorób pojawiających się spontanicznie u zwierząt, jest powszechną praktyką w medycynie weterynaryjnej.

Wyniki oceny bólu (średnia ± odchylenie standardowe) przed i po laseroterapii zostały porównane testem t Studenta i wykazały znaczącą statystycznie różnicę przy p <0,001.

W publikacji zamieszczono fotografie zmian przed i po laseroterapii u koni, które ze względu na ciężką formę ochwatu były kierowane do eutanazji.

Wyniki tego badania pilotażowego uzasadniają zastosowanie LLLT u koni z zapaleniem tworzywa kopytowego jako leczenia podstawowego lub wspomagającego oraz wskazują na potrzebę dalszych badań nad stosowaniem laseroterapii w przebiegu ochwatu i innych chorób u zwierząt.

peterman laser

facebook-logo-366x366