Powrót

COPD (RAO) u koni

COPD (RAO) u koni

Wektor – stwierdzone RAO, koń leczony standardowo z użyciem leków sterydowych; oddechy 28/min. Zabiegi laseropunkturą rozpoczęto 25. kwietnia 2013;  leki odstawiono. Wrzesień 2013 – oddechy 10-12/min, brak kaszlu. Wektor wziął udział w zawodach podczas Hubertusa organizowanego w Stajni Patataj w Zielątkowie.

Zdjęcia: 1. Koń, rasa wielkopolska – zdrowy 3-latek    2-3. Cztery lata później – stwierdzone RAO; podczas leczenia standardowego   4. Maj 2013 – po odstawieniu leków sterdyowych i po 10 zabiegach laseropunktury  5-7. Podczas zawodów HUBERTUS 12 października 2013 w Zielątkowie

zdrowy_trzylatekczerwiec_2011_leczenie_standardowe7_lat_copdczerwiec_2013_po_10_zabiegach_laseroterapii

HUBERTUS – 12 października 2013

Wektor_Hubertus_01Wektor 2Wektor 1wektor_COPD_po_6_miesiacach_laseroterapii

WEKTOR – 7 czerwiec 2014

Wektor z RAO rok po zabiegach laseropunkturyWektor (RAO) w czerwcu 2014

Podczas III Sympozjum Komplementarnej Medycyny Weterynaryjnej dr med.vet. U. Petermann przedstawił 218 przypadków koni z RAO leczonych wg standardów PCLAC (laseropunktura kontrolowana pulsem):

  • u 143 (73%) wszelkie objawy RAO ustąpiły, bronchoskopia nie wykazała obecności wydzieliny w oskrzelach, opuchnięcia śluzówek ani zaczerwienień świadczących o stanie zapalnym;u 48 (22%) dolegliwości oddechowe ustąpiły, osłuchowo w stanie spoczynku nie stwierdzono żadnych zmian, kaszel pojawiał się okazjonalnie na początku podejmowania wysiłku lecz konie te wróciły do swojej wydolności sprzed choroby;

  • u 21 (11.9%) dolegliwości znacznie się zmniejszyły, konie mogły wrócić do pracy, jednak pojawiały się ataki kaszlu przy wysiłku a zwierząta nie wróciły do poprzedniej wydolności, tak więc w ich wypadku wyniki leczenia nie zostały uznane za do końca zadowalające.

  • U 6 koni nie zaobserwowano utrzymującej się poprawy symptomatyki, choć reakcja organizmu podczas zabiegów była pozytywna.

Do laseroterapii użyto impulsowych laserów diodowych Reimers&Janssen o mocy szczytowej impulsu 60 wat lub 90 wat oraz szerokości impulsu 200 nsek i długości wiązki laserowej 90 nm, stosując wprogramowane fabrycznie do urządzeń częstotliwości NOGIERA i BAHRA (aparat PHYSIOLASER OLYMPIC oraz LASERPEN EXPERT P). Laserem naświetlano kolejno starannie dobrane i kontrolowane RAC punkty akupunkturowe (każdy punkt przez 30 sek.).

  • U każdego konia terapię powtarzano 4-12 razy. Średnia ilość zabiegów wyniosła 6.5 zabiegu na pacjenta. Odstęp między kolejnymi zabiegami wynosił 4-7 dni.

  • U większości stwierdzono już podczas pierwszego zabiegu bardzo wyraźną reakcję w postaci pogłębienia oddechu i wyraźnie słyszalnej mobilizacji wydzieliny śluzowej, podobnej do efektu uzyskiwanego pod koniec terapii infuzyjnej.

  • U tych koni, u których nie wystąpiła utrzymująca się poprawa po 3-4 zabiegach, zabiegi były kontynuowane przez samych właścicieli przez następne 2-3 tygodnie

PCLAC w leczeniu COPD u koni – rozprawy doktorskie

Reitz A.: Vergleich therapeutischer Effekte von Laserakupunktur und medikamenteller Therapie bei der COB/RAO des Pferdes. Gießen: VVB Laufersweiler Verlag; 2006.

Franz M.: Untersuchungen zu leukozytären Oberflächenantigenen und der Bildung von IFN-und IL-4 bei Zellen aus der bronchoalveolären Lavageflüssigkeit (BALF) von Pferden mit COB. Gießen: VVB Laufersweiler Verlag; 2006.

Praca badawcza prowadzona na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Giessen w latach 2001 – 2006 – porównanie efektów terapeutycznych laseropunktury z efektami farmakoterapii w leczeniu COPD koni. 60 koni podzielono na 2 grupy. Konie trzymywano w stajni oczyszczonej z kurzu, podawano im wilgotne siano i codziennie poddawano inhalacji solami emskimi.

Wyniki badania osłuchowego, stopień duszności oraz częstotliwość ataków kaszlu oceniane były za pomocą skali klinicznej. Ocenianio również spoczynkową częstość oddychania. Analizie poddano wyniki tracheobronchoskopii (ilość i lepkość śluzu, opuchnięcia błon śluzowych) oraz przeprowadzono gazometrię krwi tętniczej a także ocenę ciśnienia w jamie opłucnej, objętości powietrza wydychanego z płuc, oporu oskrzelowego i cytologiczne badanie płynu z BAL.

Badanie pierwsze przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia, zaś kontrolne po 7 dniach.

Grupa 1 otrzymywała domięśniowo Dexamethason, doustnie leki bronchospasmolityczne i zmniejszające wydzielinę. Grupa 2 poddawana była co 2 dni laseropunkturze. Terapia w tej grupie polegała na stymulowaniu impulsowym laserem diodowym aktywnych punktów akupunkturowych kontrolowanych pulsem. W tych wypadkach, w których stwierdzano obecność ognisk zaburzeń typu blizny lub chore zęby, które mogły upośledzać przepływ energetyczny, również odpowiednie punkty akupunkturowe były włączane do stymulacji laserowej. Każdy punkt naświetlany był wiązką laserową o odpowiedniej częstotliwości przez 30 sekund. W przypadku ognisk zaburzeń czas stymulacji był zwiększany nawet do 10 minut.

W obydwu grupach stwierdzono znaczącą poprawę widoczną w ocenie klinicznej i badaniu endoskopowym, spoczynkowej częstości oddychania, ciśnieniu parcjalnym tlenu i różnicy pęcherzykowo-tętniczej ciśnienia parcjalnego tlenu. Zmniejszyła się też ilość granulocytów obojętnochłonnych w materiale z BAL, co świadczyło o zmniejszeniu stanu zaplnego w płucach. W grupie 2 leczonej laseropunkturą spadek punktacji klinicznej był większy niż w grupie koni leczonych standardowo. Dodatkową zaletą laseropunktury jest fakt, iż zastosowany schemat leczenia może być przeprowadzany również przez osoby bez wyszkolenia zawodowego. Kontynuację zabiegów laseropunktury może przeprowadzać również dokładnie poinstruowany właściciel konia.

Zabieg laseropunktury u konia – zastosowanie urządzeń RJ Laser (Physiolaser Olympic)

20130608_17291220130608_173232laseroterapia_konialaseroterapia konia_01laseroterapia_grzbietu