Powrót

Działanie LLLT

Właściwości promieniowania laserowego

Promieniowanie laserowe jest:

 • monochromatyczneskłada się wyłącznie z promieni o jednej długości fali (kolor) = jednobarwne

 • spolaryzowane

 • koherentnespójne, rozprasza się w niewielkim stopniu,składa się z promieni o tej samej fazie.

Właściwości te pozwalają wiązce lasera przeniknąć przez skórę bez efektu termicznego, bez uszkodzenia skóry i efektów ubocznych.

Światło absorbowane jest bezpośrednio przez mitochondria i:

 • zwiększa metabolizm i ilość wytwarzanego ATP

 • zwiększa produkcję DNA i wzmacnia jego syntezę

 • zmienia przepuszczalność błon komórkowych

Oddziaływanie LLLT na komórki

Pod wpływem promieni lasera następuje:

 • normalizacja potencjału błony komórkowej

 • aktywacja metabolizmu komórek

 • regulacja procesów międzykomórkowych

 • wzmożona synteza białka.

Aspekt immunologiczny laseroterapii

Wpływa ona na:

 • przyśpieszenie produkcji białek obronnych (np. lizozymu, interferonu),

 • zwiększenie ilości i aktywności fagocytarnej makrofagów i neutrofilów,

 • zwiększenie aktywności i liczebności limfocytów T odpowiedzialnych za odpowiedź komórkową, a następnie również aktywację odpowiedzi humoralnej

 • metabolizm komórek odpowiedzialnych za uwalnianie poszczególnych czynników wzrostu, cytokin i angiokin

Efekty fizjologiczne i biochemiczne LLLT

Oddziaływanie wewnątrzkomórkowe

 • Analgezja

 • Redukcja zapalenia

 • Poprawa mikrokrążenia co w efekcie przyspiesza mechanizmy naprawcze w tkance i gojenie się rany

Poprawa ukrwienia tkanki

Wyniki pracy M.Schaffer et al.J.Photochem.Photobiol.B54,55(2000) potwierdzają poprawę ukrwienia tkanki pod wpływem światła 780nm/50mW

Efekt analgetyczny LLLT

Mechanizm działania analgetycznego LLLT:

 • zwiększenie poziomu endorfin

 • zwiększenie produkcji tlenku azotu

 • obniżenie poziomu bradykin

 • normalizacja kanału wapniowego

 • depolaryzacji włókien aferentnych typu C – zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych

 • zwiększenie potencjału czynnościowego komórek nerwowych

 • zwiększenie poziomu acetylocholiny

Redukcja procesu zapalnego

W jaki sposób LLLT redukuje proces zapalny?

 • Zwiększa produkcję ATP i przyspiesza syntezę

 • Stymuluje wazodylatację (aktywizuje mechanizm drenażu limfatycznego)

 • Stabilizuje błony komórkowe

 • Przyspiesza aktywność leukocytów

 • Redukuje interleukiny 1

 • Zwiększa odpowiedź limfocytów

 • Zwiększa angiogenezę

 • Moduluje temperaturę

LLLT – przyspieszone gojenie ran (pourazowych, pooperacyjnych, oparzeń, owrzodzeń)

Jak biostymulacja LLLT przyspiesza gojenie się ran?

 • wpływa na wszystkie 4 fazy gojenia: zapalną, proliferacyjną, remodelingu i dojrzewania

 • przyspiesza proliferację fibroblastów

 • 2-5-krotnie zwiększa czynnik wzrostu i syntezę DNA w fibroblastach, komórkach mięśniowych, osteoblastach, komórkach epitelialnych

 • aktywizacja procesów prowadzących do normalizacji funkcji komórki

 • przyspieszenie metabolizmu i replikacji komórek nabłonkowych i fibroblastów

 • zwiększenie produkcji kolagenu

Zabiegi przeciwbólowe

Po zabiegu LLLT następuje

 • normalizowanie potencjałów błon komórkowych neuronów, które w stanie zapalnym są nadwrażliwe na działanie bodźców;

 • zmniejszenie transmisji bólu poprzez obniżenie przewodnictwa czuciowego na poziomie komórek nerwowych;

 • ograniczeniu transmisji bólu sprzyja normalizacja funkcji pompy protonowej w neuronach;

 • zwiększa się poziom bradykininy odpowiedzialnej za blokowanie przenoszenia impulsów do ośrodków czuciowych kory mózgu;

 • wzrost wydzielania endorfin (w płynie mózgowo–rdzeniowym) oraz histaminy i serotoniny

LLLT – immunomodulacja

 • Odpowiednio dobrana i skierowana wiązka światła lasera może wspomagać sprawność układu odpornościowego.

 • Pod wpływem LLLT następuje aktywacja limfocytów T supresorowych, które hamują produkcję przeciwciał przez limfocyty B. Mniejsza ilość przeciwciał przekłada się na mniejszą produkcję histamin i cytokin prozapalnych, co ogranicza odpowiedź zapalną.

 • Efekt przeciwzapalny po biostymulacji powstaje też dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, a czynnościowe zwiększenie ich średnicy sprzyja poprawie mikrokrążenia, wskutek czego następuje szybsza eliminacja obrzęków

LLLT – wpływ na tkankę nerwową – cofanie się objawów neurologicznych w niedowładach o charakterze rdzeniowym

 • podwyższa potencjał czynnościowy nieuszkodzonych nerwów obwodowych oraz nerwów, które uległy zmiażdżeniu,

 • przyspiesza w obrębie urazu wzrost włókien nerwowych i ich mielinizację

 • hamuje procesy degeneracyjne motoneuronów rdzenia, odpowiadających uszkodzonemu nerwowi

 • korzystnie wpływa na podziały komórek Schwanna biorących udział w produkcji osłonki mielinowej.